Sponsoring

Specjalizujemy się w maksymalizacji efektów sponsoringowych
Łączymy sport z biznesem tworząc idealną platformę do komunikacji z potencjalnymi konsumentami.
  • Oceniamy potencjał sportowy i medialny dyscypliny/zawodnika/zespołu.
  • Zapewniamy organizację projektu oraz zaplecze techniczne.
  • Przygotowujemy strategię komunikacji i obecności w mediach.
  • Oceniamy wartość medialną projektu sponsoringowego ze wskazaniem na wartość ekwiwalentu reklamowego, rozpoznawalność oraz efekty wizerunkowe i sportowe.
  • Tworzymy rekomendacje dotyczące medialnego aspektu projektu.

Przykładowe projekty