Olga Frycz i ING Bank Śląski

W maju 2016 roku odpowiadaliśmy za zaangażowanie Olgi Frycz do kampanii ING Banku Śląskiego. Reklama podkreśla zmiany w ofercie banku - powstało konto osobiste z nową bankowością internetową Moje ING i aplikacją mobilną.
W ramach współpracy odpowiadaliśmy za:
• reklamowe wykorzystanie wizerunku Olgi Frycz w kampanii,
• koordynację współpracy pomiędzy aktorka a klientem,
• koordynację współpracy na planie filmowym podczas produkcji spotów reklamowych.